[1]
Ivanov Ю.С. and Yanovskiy С.Б. 2006. Fire-hazard parameters of frictional sparks. Research methods. The basic problems. Chrezvychaynye situatsii: obrazovanie i nauka. 1, 1 (Sep. 2006), 43–47.