[1]
Ignatov А.В., Potekha А.В. and Potekha В.Л. 2006. Design of Automatic Fire Fighting Systems on the Basis of Oscillating Monitors. Chrezvychaynye situatsii: obrazovanie i nauka. 1, 1 (Sep. 2006), 48–54.