[1]
Pushkin И.А., Kozlovskaya Э.Б. and Zaloznaya Н.Г. 2007. Express analysis of water reservoirs with the components of rocket fuel. Chrezvychaynye situatsii: obrazovanie i nauka. 2, 2 (Dec. 2007), 83–90.