Starovoytov Э. И., & Yarovaya А. В. (2006). Resonance fluctuations of sandwich beam. Chrezvychaynye Situatsii: Obrazovanie I Nauka, 1(1), 66–73. Retrieved from https://journals.ucp.by/index.php/gei/article/view/651