Starovoytov Э. И.; Yarovaya А. В. Resonance fluctuations of sandwich beam. Chrezvychaynye situatsii: obrazovanie i nauka, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 66–73, 2006. Disponível em: https://journals.ucp.by/index.php/gei/article/view/651. Acesso em: 2 dec. 2021.