Starovoytov Э. И., and Yarovaya А. В. 2006. “Resonance Fluctuations of Sandwich Beam”. Chrezvychaynye Situatsii: Obrazovanie I Nauka 1 (1):66-73. https://journals.ucp.by/index.php/gei/article/view/651.