Starovoytov Э. И., and Yarovaya А. В. “Resonance Fluctuations of Sandwich Beam”. Chrezvychaynye Situatsii: Obrazovanie I Nauka, vol. 1, no. 1, Sept. 2006, pp. 66-73, https://journals.ucp.by/index.php/gei/article/view/651.