Current status and results of seismic monitoring on the dam and coastal slopes of the Charvak reservoir

Authors

  • Khayrulla L. Khamidov Mavlyanov Institute of Seismology of Academy of Science of the Republic of Uzbekistan; 100128, Uzbekistan, Tashkent, ul. Zulfiyakhonim, 3 https://orcid.org/0000-0003-3210-6662
  • Alisher Kh. Ibragimov Mavlyanov Institute of Seismology of Academy of Science of the Republic of Uzbekistan; 100128, Uzbekistan, Tashkent, ul. Zulfiyakhonim, 3 https://orcid.org/0000-0002-7190-0116
  • Lutfulla A. Khamidov Mavlyanov Institute of Seismology of Academy of Science of the Republic of Uzbekistan; 100128, Uzbekistan, Tashkent, ul. Zulfiyakhonim, 3 https://orcid.org/0000-0002-8084-1648

DOI:

https://doi.org/10.33408/2519-237X.2020.4-3.287

Keywords:

reservoir, seismic monitoring, earthquake, spectrum, magnitude

Abstract

Purpose. Improvement of the seismicity monitoring system and implementation of a new digital system of engineering and seismometric observations with a modern base for processing seismometric information at the hydraulic structures of Uzbekistan.

Methods. Introduction of digital recording of waves for assessing oscillations of the dam and the coastal part of the Charvak reservoir.

Findings. The frequencies and oscillation rates of the dam body and the coastal slopes are determined in automatic mode without operator intervention. The ratios of the amplitudes of the oscillation velocity in measuring points to the amplitudes of the oscillation velocity of the dam base or the coastal slopes of the Charvak reservoir are calculated. When registering different earthquakes at different points, these relations vary significantly depending on the azimuth of the arrival of waves. Reservoir soils are categorized by seismic properties.

Application field of research. The obtained experimental data can be used to assess the conditions of oscillations of high dams of the Charvak reservoir during strong earthquakes.

Author Biographies

Khayrulla L. Khamidov, Mavlyanov Institute of Seismology of Academy of Science of the Republic of Uzbekistan; 100128, Uzbekistan, Tashkent, ul. Zulfiyakhonim, 3

Local Seismic Techno Genesis Laboratory, Senior Researcher; PhD in Technical Sciences

Alisher Kh. Ibragimov, Mavlyanov Institute of Seismology of Academy of Science of the Republic of Uzbekistan; 100128, Uzbekistan, Tashkent, ul. Zulfiyakhonim, 3

Laboratory of Experimental Seismology, Head of Laboratory; PhD in Physical and Mathematical Sciences

Lutfulla A. Khamidov, Mavlyanov Institute of Seismology of Academy of Science of the Republic of Uzbekistan; 100128, Uzbekistan, Tashkent, ul. Zulfiyakhonim, 3

Local Seismic Techno Genesis Laboratory, Head of Laboratory; Grand PhD in Physical and Mathematical Sciences

References

Plotnikova L.M., Nurtaev. B.S., Flenova M.G. K voprosu o mekhanizme tekhnogennykh zemletryaseniy [To the question of the mechanism of technogenic earthquakes]. Geologiya i mineral'nye resursy [Geology and mineral resources], 1999. No. 1. Pp. 54–58. (rus)

Plotnikova L.M., Ulomov V.I., Makhmudova V.I. Vliyanie Charvakskogo vodokhranilishcha na parametry seysmicheskogo rezhima [The influence of the Charvak reservoir on the parameters of the seismic regime]. Eksperimental'naya seysmologiya v Uzbekistane [Experimental seismology in Uzbekistan]. Tashkent: Fan, 1983. P. 31–43. (rus)

Khamidov L.A., Ziyaudinov F.F., Khamidov Kh.L., Artikov F.R. Inzhenernye osnovy tsifrovogo seysmometricheskogo nablyudeniya v zone vodokhranilishch Uzbekistana [Engineering fundamentals of digital seismometric observation in the zone of reservoirs of Uzbekistan]. Proc. 9th Intern. scientific-practical conf. «Analysis, prediction and management of natural risks in the modern world (GEORISK–2015)». In 2 vol. Moscow: RUDN. 2015. Vol. 1. Pp. 534–540. (rus)

Kvashin E.V., Plotnikova L.M., Tillavoldiev U.G. Avtomatizirovannaya seysmometricheskaya sluzhba Charvakskoy plotiny [Automated seismometric service of the Charvak dam]. [Instruments for seismic observations]. Moscow: Nauka. 1980. No. 13. P. 32–34. (rus)

Khamidov L.A., Ibragimov A.Kh., Artikov F.R. Analiz inzhenerno-seysmologicheskikh parametrov i koeffitsiyenta razzhizheniya gruntov v tele plotiny Charvak [Analysis of engineering-seismological parameters and the coefficient of soil liquefaction in the body of the Charvak dam]. Proc. VI Intern. scientific-technical conf. «Modern problems of building materials, structures, soil mechanics and complex rheological systems», Samarkand, April 19-20, 2013. In 2 vol. Samarkand State Architectural and Civil-Engineering Institute, 2013. Vol. 2. Pp. 72–75. (rus)

Khamidov L.A., Ibragimov A.KH., Artikov F.R., Khamidov Kh.L., Ganieva B.R. Vozmozhonosti otsenki sobstvennykh kolebaniy plotin i vliyaniya rezhima ekspluatatsii vodokhranilishch na lokal'nuyu seysmichnost' [Opportunities for assessing the natural oscillations of dams and the impact of reservoir operation on local seismicity]. Doklady Akademii nauk Respubliki Uzbekistan, 2018. No. 2. Pp. 74–79. (rus)

Nakamura Y. A Method for Dynamic Characteristics Estimation of Subsurface using Micro tremor on the Ground Surface. Quart. Report of RTRI, 1989. Vol. 30. No. 1. Рp. 25–33.

Ibragimov A.Kh., Khamidov Kh.L. Chastota sobstvennykh kolebaniy plotin Rezaksayskogo i Karkidonskogo vodokhranilishch Ferganskoy doliny [The frequency of natural oscillations of the dams of the Rezaksay and Karkidon reservoirs of the Ferghana Valley]. Proc. Intern. scientific conf. «Geophysical methods for solving urgent problems of modern seismology», Uzbekistan, Tashkent, October 15–16, 2018. Pp. 461–464. (rus)

Khamidov L.A., Artikov F.R., Khamidov Kh.L. Ob izmenchivosti parametrov seysmichnosti v zonakh aktivnogo vliyaniya vodokhranilishch Uzbekistana [On the variability of seismicity parameters in zones of active influence of reservoirs in Uzbekistan]. Modern methods of processing and interpretation of seismological data: materials of the XIII International Seismological School (based on the Simiganch seismic station), Tajikistan, Dushanbe, September 11–15, 2018. Ed. A.A. Malovichko. Obninsk: FRC GS RAS, 2018. Pp. 307–311. (rus)

Downloads


Abstract views: 252
PDF Downloads: 184

Published

2020-07-20

How to Cite

Khamidov Х. Л., Ibragimov А. Х. and Khamidov Л. А. (2020) “Current status and results of seismic monitoring on the dam and coastal slopes of the Charvak reservoir”, Journal of Civil Protection, 4(3), pp. 287–296. doi: 10.33408/2519-237X.2020.4-3.287.