Peculiarities of intedependence of future rescuer officers’ risk-readiness and their psychological well-being

Authors

  • Andrey V. Vrublevskiy State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus
  • Nikolay N. Lepeshinskiy Belarusian State University; pr. Nezavisimosti, 4, Minsk, 220030, Belarus

DOI:

https://doi.org/10.33408/2519-237X.2017.1-4.493

Keywords:

risk, risk-readiness, risk conditions, psychological well-being, rescuer, emergency

Abstract

Purpose. Peculiar features of mutual interference of risk-readiness and psychological well-being of cadets undertaking training to work as the heads of rescuers' divisions are investigated.

Methods. The analysis of scientific resources on approaches to assessing psychological well-being and risk-readiness has been done. An experimental study with the use of Schubert Risk Readiness Diagnostics (RSK) and the methods for assessing the level of psychological well-being by the questionnaire «Psychological well-being scales» by C.D. Ryff (adapted by N.N. Lepeshinski) was organized and carried on.

Findings. A positive interdependence between risk-readiness and the factors of psychological well-being was found, with the only exception of the «The purpose of life» factor. Risk-readiness can increase the subjective sense of the rescuer's realization of his potential as a professional in the definite sphere, raising the level of psychological well-being. Increasing the level of psychological well-being can increase a rescue officer’s willingness and readiness to take risks.

Application field of research. Assessment of the level of preparedness for risk and psychological well-being will improve and develop rescue officers’ training. Besides it will allow assessing rescuer’s readiness to undertake a risk for the sake of rescuing people and improving the efficiency of his activities in emergency elimination.

Conclusions. It is of vital importance to consider the index of risk-readiness both in the professional selection and in the process of psychological support of a rescue officer. It is not less important to take into consideration the level of his psychological well-being. The higher is the psychological well-being level of a rescuer, the more it influences his readiness to take risks for the sake of success and the efficiency of his activity.

Author Biographies

Andrey V. Vrublevskiy, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Senior Methodist

Nikolay N. Lepeshinskiy, Belarusian State University; pr. Nezavisimosti, 4, Minsk, 220030, Belarus

Associate Professor; PhD in Psychological Sciences, Associate Professor

References

Il'in E.P. Psikhologiya riska [Psychology of risk]. St. Petersburg: Piter. 2012. 288 p. (rus).

Vdovichenko O.V. O teoreticheskikh podkhodakh k ponimaniyu problemy riska [About theoretical approaches to understanding the problem of risk]. Nauka i obrazovanie, 2001. No 1. Pp. 34-36. (rus).

Vdovichenko O.V. Chebykin A.Ya. Lichnostno-psikhologicheskie determinanty yavleniya riska [Individual psychosocial determinants of the phenomenon of risk]. Sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Differentsiatsiya i integratsiya psikhologo-pedagogicheskogo znaniya v nauke, sotsial'noy praktike i nauchnykh issledovaniyakh» [Proc. International Sci.-Pract. Conf. «Differentiation and integration of psychological and pedagogical knowledge in science, social practice and scientific research»]. Smolensk, 2001. (rus).

Gorbunova M.I. O formirovanii professional'no vazhnykh kachestv spetsialistov opasnykh professiy. [On the formation professionally important qualities of specialists dangerous occupations] Pozhary i chrezvychaynye situatsii: predotvrashchenie, likvidatsiya, 2012. No. 4. Pp. 18-21. (rus)

Akhtyamov V.S. Psikhologicheskie usloviya prinyatiya upravlencheskikh resheniy rukovoditelyami v stressogennykh situatsiyakh [Psychological conditions for making managerial decisions by leaders in the context of stress situations]. PhD psihol. sci. diss. Synopsys: 19.00.03. Moskow, 2013. 24 p. (rus).

Shoygu Yu.S. Psikhologiya ekstremal'nykh situatsiy dlya spasateley i pozharnykh [Psychology of extreme situations for rescuers and firefighters]. Moscow: Smysl, 2007. 319 p. (rus).

Kulikov L.V. Determinanty udovletvorennosti zhizn'ju [Determinants of life satisfaction]. Obshhestvo i politika. St. Petersburg: St. Petersburg University, 2000. Pp. 476-510.

Ryan R.M., Deci E.L. On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual review of psychology, 2001. Vol. 52. Рp. 141-66.

Bradbum, N. The Structure of psychological well-being. Chicago: Aldine Pub. Co., 1969. 320 p.

Diener E. Subjective well-being: three decades of progress. Psychological bulletin, 1999. Vol. 125. Pp. 276-302.

Diener E., Lucas R.E. Subjective emotional well-being. Handbook of emotions. Ed. M. Lewis, J.M. Haviland. New York, 2000. 2nd ed. Pp. 325–337.

Ryff C.D. Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science, 1995. № 4. Pp. 99–104.

Lepeshinskiy N.N. Psikhologicheskoe blagopoluchie kak faktor uspeshnosti uchebnoy deyatel'nosti v usloviyakh otnositel'noy gruppovoy izolyatsii [Psychological well-being as a factor of the success of educational activity in conditions of relative group isolation]. PhD. psihol. sci. diss: 19.00.05. Minsk, 2010. 175 p. (rus).

Ryff C.D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 1989. Vol. 57. Pp. 1069-1081.

Raygorodskiy D.Ya. Prakticheskaya psikhodiagnostika. Metodiki i testy. Uchebnoe posobie. [Practical psychodiagnostics. Methods and tests. Tutorial]. Samara: Publishing House «BAHRAH – M», 2001. 672 p. (rus).

Fetiskin N.P., Kozlov V.V., Manuylov G.M. Sotsial'no-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp [Socio-psychological diagnosis of personality development and small groups]. Moscow: Publishing House of the Institute of Psychotherapy, 2002. 339 p.

Downloads


Abstract views: 158
PDF Downloads: 141

Published

2017-10-26

How to Cite

Vrublevskiy А. and Lepeshinskiy Н. (2017) “Peculiarities of intedependence of future rescuer officers’ risk-readiness and their psychological well-being”, Journal of Civil Protection, 1(4), pp. 493–502. doi: 10.33408/2519-237X.2017.1-4.493.