Investigation of parameters of fire extinguishing powder supply

Authors

  • Mark M. Zhurov State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, ul. Mashinostroiteley, 25 https://orcid.org/0000-0001-5228-7371
  • Svetlana N. Bobrysheva Educational Institution «Sukhoi State Technical University of Gomel»; 246746, Belarus, Gomel, prospekt Oktyabrya, 48 https://orcid.org/0000-0002-2838-6721
  • Vyacheslav V. Lakhvich State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, ul. Mashinostroiteley, 25 https://orcid.org/0000-0001-7601-305X
  • Mikhail B. Ryzhkov State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, ul. Mashinostroiteley, 25

DOI:

https://doi.org/10.33408/2519-237X.2020.4-2.186

Keywords:

powder extinguisher, fire extinguishing powder, intensity supply, jet range, spray nozzle, spray area, specific consumption of powder

Abstract

Purpose. To research the parameters of the fire extinguishing powder supply.

Methods. Experimental determination of the feed intensity and range of the fire extinguishing powder jet.

Findings. Studies of the parameters of the supply of fire extinguishing powder composition to the fire center were carried out, the values of the intensity and range of its supply were obtained using a standard and modernized powder fire extinguisher. According to the results of tests, it was found that at the same initial pressure, amount of powder and spray nozzle in the upgraded fire extinguisher, the range of the jet, the area of spraying and the intensity of supply increases. The effectiveness of extinguishing using the proposed design of the fire extinguisher has been practically proven.

Application field of research. The results of the research can be used to optimize the design of the powder extinguisher, the shape and size of the spray nozzle, as well as to improve the tactics of extinguishing fires using powder extinguishers.

Author Biographies

Mark M. Zhurov, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, ul. Mashinostroiteley, 25

Chair of Combustion and Explosion Processes, Associate Professor; PhD in Technical Sciences

Svetlana N. Bobrysheva, Educational Institution «Sukhoi State Technical University of Gomel»; 246746, Belarus, Gomel, prospekt Oktyabrya, 48

Chair of Materials Science in Mechanical Engineering, Associate Professor; PhD in Technical Sciences, Associate Professor

Vyacheslav V. Lakhvich, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, ul. Mashinostroiteley, 25

Chair of Fire Rescue Equipment, Head of Chair; PhD in Technical Sciences, Associate Professor

Mikhail B. Ryzhkov, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, ul. Mashinostroiteley, 25

Cadet

References

Karishin A.V., Tsarev A.M., Stepanyuchenko V.S. Primenenie vysokodispersnykh poroshkovykh ognetushashchikh sostavov v konteynerakh dlya metaniya v ustanovkakh pozharotusheniya stvolovogo tipa [Application of highly dispersed powder extinguishing agents in containers for throwing in fire extinguishing installations of the stem type]. News Samara scientific center of the Russian Academy of Sciences, 2010. Vol. 12, No. 1 (9). Pp. 2239–2245. (rus)

Abduragimov I.M., Govorov V.Yu., Makarov V.E. Fiziko-khimicheskie osnovy razvitiya i tusheniya pozharov [Physical and chemical bases of fire development and extinguishing]: tutorial. Moscow, 1980. 255 p. (rus)

Baratov A.N. Gorenie – Pozhar – Vzryv – Bezopasnost' [Fire-Explosion-Safety]. Moscow: FGU VNIIPO MChS Rossii, 2003. 364 p. (rus)

Brushlinskiy N.N., Korol'chenko A.Ya. Modelirovanie pozharov i vzryvov [Modeling fires and explosions]. Moscow: Pozhnauka, 2000. 482 p. (rus)

Zhurov M.M., Bobrysheva S.N., Korotkevich S.G., Chernyy Yu.S. Optimizatsiya konstruktsii poroshkovogo ognetushitelya i issledovanie parametrov podachi ognetushashchego poroshka [Optimization of the design of a powder fire extinguisher and investigation of the parameters of the supply of fire extinguishing powder]. Journal of Civil Protection, 2019. Vol. 3, No. 4. Pp. 391–399. (rus). DOI: 10.33408/2519-237X.2019.3-4.391.

Nash P. Powder and extinguishing system. Fire Prevention, 1977, No. 118. Pp. 17–21.

Pozharovzryvoopasnost veshchestv i materialov i sredstva ikh tusheniya [Fire and explosion hazard of substances and materials and their means of fighting]: reference book. Ed. by Baratov A.N., Korol’chenko A.Ya. Moscow: Khimiya Publ., 1990, book 1, 88 p. (rus)

Downloads


Abstract views: 209
PDF Downloads: 143

Published

2020-05-15

How to Cite

Zhurov М., Bobrysheva С., Lakhvich В. and Ryzhkov М. (2020) “Investigation of parameters of fire extinguishing powder supply”, Journal of Civil Protection, 4(2), pp. 186–193. doi: 10.33408/2519-237X.2020.4-2.186.