Improving the methodology of evaluating the effectiveness of the actions of officials of temporary control headquarters for emergency oil spill elimination in the Caspian water area

Authors

  • Adil A. Abdullaev Ministry for Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan; AZ1073, Azerbaijan, Baku, M. Mushviga str., 501
  • Inna P. Kolesneva Belarusian Military Academy; 220057, Belarus, Minsk, Nezavisimosti ave., 220
  • Maxim M. Tikhonov State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25 https://orcid.org/0000-0001-7631-8750

DOI:

https://doi.org/10.33408/2519-237X.2024.8-1.106

Keywords:

civil defense, methodology, performance assessment, temporary control headquarters, military threat, official, oil spill accident

Abstract

Purpose. Improving the methodology of assessing the effectiveness of the actions of officials of the temporary control headquarters for the elimination of emergency oil spill at sea.

Methods. General scientific research methods: analysis and synthesis, comparison and synthesis; critical path method.

Findings. Changes have been made in the methodology of assessing the effectiveness of the actions of officials of the temporary headquarters for managing the response to an emergency oil spill at sea, and the results of its testing during exercises are presented.

Application field of research. The results of the work can be used in practical activities in the management of emergency services of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan in wartime.

Author Biographies

Adil A. Abdullaev, Ministry for Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan; AZ1073, Azerbaijan, Baku, M. Mushviga str., 501

Crisis Management Center, Head of the Center

Inna P. Kolesneva, Belarusian Military Academy; 220057, Belarus, Minsk, Nezavisimosti ave., 220

Chair of Information Computer Systems, Deputy Head of the Chair; PhD in Technical Sciences

Maxim M. Tikhonov, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25

Chair of Civil Protection, Head of the Chair; PhD in Technical Sciences, Associate Professor

References

Chernitsyna S.Yu. Geopoliticheskie osobennosti Kaspiyskogo regiona [Geopolitical features of the Caspian region]. Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration, 2017. Vol. 6, No. 3 (20). Pp. 421–423. (rus). EDN: https://elibrary.ru/ZMLBLJ.

Sagymbaev E.N., Stolyarova L.V. Kaspiyskiy Region, v ch'ikh rukakh vlast' na samom dele [The Caspian Region, whose hands hold the power actually?]. Proc. of VI Student intern. correspondence scientific-practical. conf. «Molodezhnyy nauchnyy forum: Obshchestvennye i ekonomicheskie nauki», 2013. No. 6(6). Pp. 89–96. Режим доступа: https://nauchforum.ru/studconf/social/vi/1726. – Дата доступа: 13.12.2023. (rus)

Croissant М., Aras B. Oil and geopolitics in the Caspian Sea Region. Westport: Praeger, 1999. 334 р.

Stulberg A. Cosijn H. Transatlantic energy security and the Caspian Basin: moving towards a common agenda: policy brief. Brussels: EastWest Institute, 2002. 10 p.

Kovalev A.A. Sovremennoe mezhdunarodnoe morskoe pravo i praktika ego primeneniya [Contemporary international maritime law and the practice of its application]. Moscow: Nauchnaya kniga, 2003. 415 p. (rus)

Zaslavskiy I. Delo truba. Baku–Tbilisi–Dzheykhan i kazakhstanskiy vybor na Kaspii [The matter is a pipe. Baku–Tbilisi–Ceyhan and Kazakhstan's choice in the Caspian Sea]. Moscow: Evropa, 2005. 192 p. (rus)

Abdullaev A.A. Povyshenie ustoychivosti funktsionirovaniya ob"ektov magistral'nogo truboprovodnogo transporta Azerbaydzhanskoy Respubliki v usloviyakh chrezvychaynoy situatsii [Improving the sustainability of functioning of objects of the main pipeline transport of the Azerbaijan Republic in emergency situation]. Journal of Civil Protection, 2019. Vol. 3, No 1. Pp. 32–37. (rus). DOI: https://doi.org/10.33408/2519-237X.2019.3-1.32. EDN: https://elibrary.ru/YZVGBV.

Abdullaev A.A., Tikhonov M.M., Kolesneva I.P. Metodika otsenki effektivnosti algoritma deystviy dolzhnostnykh lits pri likvidatsii avariynykh razlivov nefti [Methodology for evaluating the effectiveness of the algorithm of actions of officials during the elimination of emergency oil spills]. Collection of scientific articles of the Military Academy of the Republic of Belarus, 2021. No. 40. Pp. 2–6. (rus)

Abdullaev A.A., Tikhonov M.M., Akulich I.P. Metodika otsenki effektivnosti algoritma deystviy dolzhnostnykh lits pri likvidatsii avariynykh razlivov nefti v basseyne Kaspiyskogo morya Azerbaydzhanskoy Respubliki [Methodology for assessing the effectiveness of the algorithm of officials' actions during emergency oil spill elimination in the Caspian Sea basin of the Azerbaijan Republic]. Proc. of I Intern. scientific-practical. internet-conf. «Ensuring Civil Security in Modern Conditions», Ukraine, Melitopol, April 26–30, 2021. – Melitopol: Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, 2021. Pp. 160–164. (rus)

Abdullaev A.A., Tikhonov M.M., Kolesneva I.P. Podkhod k otsenke effektivnosti algoritma deystviy dolzhnostnykh lits pri likvidatsii avariynogo razliva nefti v akvatorii kaspiyskogo moray [Approach to assessing the effectiveness of the algorithm of officials' actions during oil spill elimination in the Caspian Sea water area]. Proc. of X Intern. scientific-practical. internet-conf. of Adjuncts, Masters, Cadets and Students «Istoricheskie aspekty, aktual'nye problemy i perspektivy razvitiya Gosudarstvennoy sistemy grazhdanskoy zashchity», March 4, 2022. Kokshetau: M. Gabdullin Civil Defense Academy of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan, 2022. Pp. 126–129. (rus)

Abdullaev A.A., Kolesneva I.P., Tikhonov M.M. Aprobatsiya struktury upravleniya avariyno-spasatel'nymi rabotami i metodiki otsenki effektivnosti algoritma deystviy dolzhnostnykh lits pri likvidatsii avariynogo razliva nefti v akvatorii Kaspiyskogo morya v khode ucheniy [Approbation of the emergency rescue management structure and the methodology for evaluating the effectiveness of the algorithm of actions of officials during emergency oil spill elimination in the Caspian Sea during the exercises]. Scientific Herald of the Academy of the Ministry of Emergency Situations (Azerbaijan), 2021. Vol. 1, No. 1. Pp. 61–72. (rus)

Downloads


Abstract views: 52
PDF Downloads: 24

Published

2024-02-23

How to Cite

Abdullaev А. А., Kolesneva И. П. and Tikhonov М. М. (2024) “Improving the methodology of evaluating the effectiveness of the actions of officials of temporary control headquarters for emergency oil spill elimination in the Caspian water area”, Journal of Civil Protection, 8(1), pp. 106–115. doi: 10.33408/2519-237X.2024.8-1.106.