Information conceptual model of professional activity of officials of state fire supervision when implementing supervision and prevention measures (based on the example of organizing monitoring)

Authors

  • Andrey V. Surikov State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25 https://orcid.org/0000-0002-3659-7297
  • Natal'ya V. Zaynudinova State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25 https://orcid.org/0000-0003-1848-1562
  • Stepan A. Barysh State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25

DOI:

https://doi.org/10.33408/2519-237X.2024.8-2.233

Keywords:

state supervision in the field of fire safety, state fire supervision authorities, forms of state control (supervision)

Abstract

Purpose. To develop an information conceptual model of the professional activities of officials of state fire supervision authorities while implementing supervisory and preventive measures (using the example of organizing monitoring).

Methods. The general methodology of the work included the use of theoretical research methods (analysis and synthesis).

Findings. An analysis of regulatory legal acts regulating control (supervisory) activities in the Republic of Belarus was carried out in relation to the activities of officials of state fire supervision authorities. An information conceptual model of the professional activities of these officials during monitoring is presented.

Application field of research. The obtained research results can be applied in educational process in the training of employees of state fire supervision authorities, as well as in the development of simulation training systems for conducting supervisory and preventive measures using this form of state control (supervision).

Author Biographies

Andrey V. Surikov, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25

Chair of Organization of Supervisory and Preventive Activities, Head of the Chair; PhD in Technical Sciences, Associate Professor

Natal'ya V. Zaynudinova, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25

Chair of Industrial Safety, Associate Professor; PhD in Technical Sciences, Associate Professor

Stepan A. Barysh, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25

Faculty of Emergency Prevention and Elimination, Cadet

References

O pozharnoy bezopasnosti [About fire safety]: Law of the Republic of Belarus, June 15, 1993, No. 2403–ХII. National legal Internet portal of the Republic of Belarus, available at: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302403 (accessed: March 4, 2024). (rus)

O sovershenstvovanii kontrol'noy (nadzornoy) deyatel'nosti v Respublike Belarus' [On the improvement of control (supervisory) activities in the Republic of Belarus]: Decree of the President of the Republic of Belarus, October 16, 2009, No. 510. Online service of ready-made legal solutions ilex. OOO «YurSpektr», National Center of Legal Information of the Republic of Belarus, available at: https://ilex-private.ilex.by (accessed: March 4, 2024). (rus)

Bariev E.R. Pedagogicheskie usloviya sovershenstvovaniya podgotovki inzhenerno-tekhnicheskikh rabotnikov k normativno obuslovlennoy professional'noy deyatel'nosti (na primere podgotovki k obespecheniyu pozharnoy bezopasnosti) [Pedagogical conditions for improving training of engineering specialists' for their professional activity stipulated by the norms and regulations (on the example of fire safety training)]. PhD ped. sci. diss. Synopsis: 13.00.01. National Institute of Education. Minsk, 1997. 18 p. (rus)

Makovchik A.V. Formirovanie professional'noy kompetentnosti gosudarstvennykh inspektorov po pozharnomu nadzoru (v uchrezhdenii dopolnitel'nogo obrazovaniya vzroslykh) [Formation of professional competence of state fire inspectors (in the establishment of additional adult education)]. PhD ped. sci. diss. Synopsis: 13.00.08. Academy of postgraduate education. Minsk, 2013. 23 p. (rus).

Karpenko D.G. Organizatsiya proverok protivopozharnogo sostoyaniya ob"ektov pri osushchestvlenii gosudarstvennogo pozharnogo nadzora [Organization of fire safety inspections of objects during the implementation of state fire supervision]. PhD tech. sci. diss.: 05.13.10. State Fire Academy of EMERCOM of Russia. Moscow, 2007. 373 p. (rus).

Yagodka E.A. Podderzhka prinyatiya upravlencheskikh resheniy o sootvetstvii ob"ekta zashchity obyazatel'nym trebovaniyam pozharnoy bezopasnosti [Support for making management decisions on the compliance of the protected object with mandatory fire safety requirements]. PhD ped. sci. diss. Synopsis: 05.13.10. State Fire Academy of EMERCOM of Russia. Moscow, 2014. 26 p. (rus).

Kozlachkov V.I. Tipovaya i risk-orientirovannaya modeli nadzornoy deyatel'nosti v oblasti obespecheniya pozharnoy bezopasnosti. sravnitel'nyy analiz [Typical and risk-oriented models of supervisory activities in the field of fire safety. Comparative analysis]: monograph. Moscow: State Fire Academy of EMERCOM of Russia, 2016. 328 p. (rus).

Ob utverzhdenii perechnya meropriyatiy tekhnicheskogo (tekhnologicheskogo, poverochnogo) kharaktera [On approval of the list of technical (technological, verification) measures]: Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus, November 30, 2012, No. 1105. Online service of ready-made legal solutions ilex. OOO «YurSpektr», National Center of Legal Information of the Republic of Belarus, available at: https://ilex-private.ilex.by (accessed: March 4, 2024). (rus)

Ob osushchestvlenii organami gosudarstvennogo pozharnogo nadzora meropriyatiy tekhnicheskogo (tekhnologicheskogo, poverochnogo) kharaktera [On the implementation of technical (technological, verification) measures by state fire supervision bodies]: Resolution of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, February 19, 2019, No. 24. Online service of ready-made legal solutions ilex. OOO «YurSpektr», National Center of Legal Information of the Republic of Belarus, available at: https://ilex-private.ilex.by (accessed: March 4, 2024). (rus)

O ratifikatsii Dogovora o Evraziyskom ekonomicheskom soyuze [On ratification of the Treaty on the Eurasian Economic Union]: Law of the Republic of Belarus, October 09, 2014, No. 193-Z. Online service of ready-made legal solutions ilex. OOO «YurSpektr», National Center of Legal Information of the Republic of Belarus, available at: https://ilex-private.ilex.by (accessed: March 4, 2024). (rus)

O merakh po obespecheniyu gosudarstvennogo kontrolya (nadzora) za soblyudeniem trebovaniy tekhnicheskikh reglamentov [On measures to ensure state control (supervision) over compliance with the requirements of technical regulations]: Decree of the President of the Republic of Belarus, February 09, 2015, No. 48. Online service of ready-made legal solutions ilex. OOO «YurSpektr», National Center of Legal Information of the Republic of Belarus, available at: https://ilex-private.ilex.by (accessed: March 4, 2024). (rus)

Metodicheskie rekomendatsii po osushchestvleniyu gosudarstvennogo nadzora v oblasti obespecheniya pozharnoy bezopasnosti [Methodological recommendations for the implementation of state supervision in the field of fire safety]. The Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus. Minsk, 2023. 75 p. (rus)

Ob utverzhdenii dokumentov [On approval of documents]: Order of the Ministry of Communications and Informatization of the Republic of Belarus, March 16, 2023, No. 57. The Ministry of Communications and Informatization of the Republic of Belarus. Minsk, 2023. 58 p. (rus)

Downloads


Abstract views: 109
PDF Downloads: 43

Published

2024-05-10

How to Cite

Surikov А. В., Zaynudinova Н. В. and Barysh С. А. (2024) “Information conceptual model of professional activity of officials of state fire supervision when implementing supervision and prevention measures (based on the example of organizing monitoring)”, Journal of Civil Protection, 8(2), pp. 233–245. doi: 10.33408/2519-237X.2024.8-2.233.

Most read articles by the same author(s)