Milestones of the national school of rescuers firefighters training

Authors

  • Ivan I. Polevoda State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus
  • Andrey Ya. Sadovskiy State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus
  • Irina V. Golyakova State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus
  • Aleksey B. Bogdanovich State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus
  • Viktor A. Karpievich State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus
  • Vsevolod N. Sergeev State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

DOI:

https://doi.org/10.33408/2519-237X.2018.2-3.299

Keywords:

preparation of firefighters-rescuers, fire courses, fire and technical school, school of sergeants, training detachment, fire technical school, institute for command engineers, university of civil protection

Abstract

Purpose. To analyze the stages of the creation of a national school for the training of firefighters in the BSSR and the Republic of Belarus.

Methods. The system approach, methods of analysis and generalization are applied.

Findings. A systematic presentation of the stages of formation and development of training of firefighters in the BSSR and the Republic of Belarus is given.

Application field of research. The materials presented in the article will be applied in the teaching of relevant disciplines of the humanitarian block.

Conclusions. The creation of a national school for the training of firefighters was one of the most important stages in the creation of the National Safety System of the Republic of Belarus.

Author Biographies

Ivan I. Polevoda, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Head of University; PhD in Technical Sciences, Associate Professor

Andrey Ya. Sadovskiy, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Press Secretary

Irina V. Golyakova, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Faculty of Life Activity Safety, Head of Faculty; PhD in Juridical Sciences, Associate Professor

Aleksey B. Bogdanovich, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Chair of Humanities, Head of Chair; PhD in Historical Sciences, Associate Professor

Viktor A. Karpievich, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Chair of Humanities, Associate Professor; PhD in Historical Sciences, Associate Professor

Vsevolod N. Sergeev, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Chair of Humanities, Associate Professor; PhD in Historical Sciences, Associate Professor

References

Teternik A.V., Yakovchuk V.I. Stranitsy istorii pozharnoy sluzhby Belarusi [Pages of the History of the Fire Service of Belarus]. Ed. V.A. Vashchenko et al. Minsk: Tekhnalogіya, 2014. 191 p.

Karpievich V.A. Organizatsiya podgotovki spetsialistov dlya pozharnoy sluzhby Belarusi v 20-e – 40-e gody XX veka [Organization of training of specialists for the fire service of Belarus in the 20s – 40s of the XX century]. Spagas'bіt: gіstarychny zbornіk. 2011. No. 1. Pp. 40–43.

Makovchik A.V. Istoriografiya problemy podgotovki kadrov dlya pozharno-spasatel'noy sluzhby Belarusi v 20-30-e gody XX v. [Historiography of the problem of training personnel for the fire-rescue service of Belarus in the 20-30s of the XX century]. Vysheyshaya shkola: navukova-metadychny і publіtsystychny chasopіs. 2017. No. 3. Pp. 57–60.

Yakovchuk V.I. Osnovnye etapy istoricheskikh issledovaniy razvitiya pozharnoy sluzhby Belarusi [The main stages of historical research of the development of the fire service of Belarus]. Proc. Intern. Scientific Conf. «Problemy metodologii issledovaniy istorii Belarusi» Minsk, October 26–27, 2006. Ed.: A.A. Kovalenya et al. Minsk: Belorusskaya nauka, 2008. Pp. 220–222.

Yakovchuk V.I. Istoriografiya formirovaniya sistemy pozharnoy bezopasnosti Belorusskoy SSR [Historiography of the formation of the fire safety system of the Byelorussian SSR]. Gіstaryyagrafіya gіstoryі Belarusі, novay і naveyshay gіstoryі kraіn Europy і ZShA. Ed.: V.A. Pіletskі et al. Part 2: Gіstaryyagrafіya novay і naveyshay gіstoryі kraіn Europy і ZShA: dasledavannі, prablemy, poshukі. Minsk: BGPU, 2008. Pp. 54–55.

Yakovchuk V.I. Pozharnaya sluzhba Belarusi: istoriya razvitiya [Fire service of Belarus: history of development]: monograph. Sci. ed. N.M. Zabavskiy. Minsk: BGPU, 2005. 419 p.

Yakovchuk, V.I. Vosstanovlenie pozharnoy okhrany Belorusskoy SSR (1944–1946 gg.) [Restoration of the fire protection of the Byelorussian SSR (1944–1946)]. Proc. Intern. Scientific-practical Conf. «Velikaya Otechestvennaya voyna v istoricheskoy sud'be belorusskogo naroda, posvyashchennoy 65-letiyu Pobedy v Velikoy Otechestvennoy voyne», Grodno, May 4–5, 2010. Ed.: A.A. Kovalenya et al. Minsk: Belorusskaya nauka, 2012. Pp. 361–365.

Yakovchuk V.I. Deyatel'nost' upravleniya pozharnoy okhrany MVD BSSR po preduprezhdeniyu pozharov v sel'skoy mestnosti (1955-1977 gg.) [Activity of the fire department of the Ministry of Internal Affairs of the BSSR for the prevention of fires in rural areas (1955-1977)]. Proc. Intern. Scientific-practical Conf. «Militsii Belarusi 90 let: istoriya i sovremennost'», Minsk, February 27, 2007. Ed.: K.I. Barvinok, A.F. Vishnevskiy, V.A. Kuchinskiy. Minsk: Akademiya MVD Respubliki Belarus', 2007. Pp. 165–171.

Yakovchuk V.I. Istoriya razvitiya sistemy preduprezhdeniya i likvidatsii chrezvychaynykh situatsiy v Respublike Belarus' [History of the development of the system of prevention and elimination of emergency situations in the Republic of Belarus]: monograph. Minsk: Akademiya upravleniya pri Prezidente Respubliki Belarus', 2015. 259 p.

Polevoda I.I. et al. Komandno-inzhenernyy institut. Stranitsy istorii [Command-Engineering Institute. Pages of history]. Minsk: KII, 2013. 152 p.

Drobysh N. Vekhi istorii: ot kursov do instituta [Milestones of history: from courses to the institute]. Sluzhba spaseniya 01. 2013. No. 1. Pp. 10–18.

Sadovskiy I. Pozharnaya okhrana Minska: ot stroitel'stva chastey do sozdaniya KII [Fire protection of Minsk: from the construction of parts to the creation of the ICE]. Sluzhba spaseniya 01. 2013. No. 1. Pp. 52–53.

The National Archives of the Republic of Belarus (NARB). F. 7. Op. 1. Storage unit 772.

The National Archives of the Republic of Belarus (NARB). F. 1139. Op. 1. Storage unit 49.

The National Archives of the Republic of Belarus (NARB). F. 1109. Op. 1. Storage unit 1–5.

The National Archives of the Republic of Belarus (NARB). F. 1109. Op. 2. Storage unit 3.

The National Archives of the Republic of Belarus (NARB). F. 1139. Op. 2. Storage unit 31.

The National Archives of the Republic of Belarus (NARB). F. 1109. Op. 2. Storage unit 1.

The National Archives of the Republic of Belarus (NARB). F. 1109. Op. 2. Storage unit 4.

Downloads


Abstract views: 273
PDF Downloads: 147

Published

2018-08-17

How to Cite

Polevoda И., Sadovskiy А., Golyakova И., Bogdanovich А., Karpievich В. and Sergeev В. (2018) “Milestones of the national school of rescuers firefighters training”, Journal of Civil Protection, 2(3), pp. 299–308. doi: 10.33408/2519-237X.2018.2-3.299.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>