Foam generator of the fire nozzle SPRUK 50/0,7 «Viking»

Authors

  • Andrey N. Kamlyuk State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus https://orcid.org/0000-0002-9347-0778
  • Valeriy V. Parmon State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus
  • Marina Yu. Striganova State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus
  • Artem A. Morozov State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus
  • Aleksandr S. Kurochkin State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

DOI:

https://doi.org/10.33408/2519-237X.2018.2-3.335

Keywords:

foam generator, foam of low multiplicity, grid, stand, range of foam jet, foam multiplicity

Abstract

Purpose. The study of the dependence of the multiplicity of the generated air-mechanical foam on the cell area of the foam generating grid of the foam generator SPRUK 50/0,7 «Viking».

Methods. Experimental studies were carried out on the basis of the University of Civil protection of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus in accordance with the requirements of STB 11.13.14-2009 Manual fire nozzle. General specifications.

Findings. It is established that the foam generator can supply not only foam of low multiplicity (K ≤ 20), but also foam of average multiplicity (K = 25). However, the foam of medium multiplicity is generated at low flow rates (0,5 and 1 l/s) of the foamer solution when using grids with a cell area of 0,5 mm2. In addition, the foam rate has a significant influence on the foam multiplicity. When the consumption of foaming agent solution increases, the foam multiplicity for grids with a cell area of S ≤ 1 mm2 decreases, and of S ≥ 4 mm2, on the contrary, increases.

Application field of research. Extinguishing fires with air-mechanical foam using a fire nozzle FMUCN 50 / 0,7 «Viking».

Conclusions. In the course of experimental studies of prototypes of the foam generator it was established that the most optimal sample is a foam generator with a grid having a cell area of S = 4 mm2. Equations are obtained for determining the multiplicity of the foam as a function of the consumption of the foaming agent solution for various grids. It has been established that if the area of the cell of the foam generating grid is S ≤ 1 mm2, then with increasing consumption of the foamer solution, the multiplicity of the generated foam falls, but by S ≥ 4 mm2, on the contrary, it increases.

Author Biographies

Andrey N. Kamlyuk, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Deputy Head of the University for Scientific and Innovation Activity; PhD in Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor

Valeriy V. Parmon, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Chair of Automatic System Security, Head of Chair; PhD in Technical Sciences, Associate Professor

Marina Yu. Striganova, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Chair of Automatic System Security, Associate Professor; PhD in Technical Sciences, Associate Professor

Artem A. Morozov, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Chair of Emergency Elimination, Lecturer

Aleksandr S. Kurochkin, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Cadet

References

Pasport. Rukovodstvo po ekspluatatsii. Stvol pozharnyy ruchnoy universal'nyy SPRUK-50/0,7 «Viking» [Fire barrel manual universal SPRUK-50/0,7 «Viking». Passport. Manual]. EFYuP 306142.001 RE. Minsk. RUP «Priborostroitel'nyy zavod «OPTRON». 9 p. (rus)

Sistema standartov pozharnoy bezopasnosti. Stvoly pozharnye ruchnye. Obshchie tekhnicheskie usloviya: STB 11.13.14-2009 [Fire fighting trunks manual. General specifications]. Affirmed 21.08.2009. Minsk. Gosstandart Respubliki Belarus’, 2009. 12 p. (rus)

Kachanov I.V., Kulebyakin V.V., Pavlyukov S.Yu. O vliyanii predvaritel'nogo gazonasyshcheniya penoobrazuyushchego rastvora na kharakteristiki peny, generiruemoy v avtomaticheskikh ustanovkakh pozharotusheniya [On the effect of the preliminary gas saturation of a foaming solution on the characteristics of a foam generated in automatic fire extinguishing installations]. Vestnik Komandno-inzhenernogo instituta MChS Respubliki Belarus'. 2015. No. 2 (22). Pp. 53–60. (rus)

Kamlyuk A.N., Grachulin A.S., Chan D.Kh. Metodika rascheta osnovnykh geometricheskikh parametrov vodopennogo nasadka na stvol pozharnyy ruchnoy SRK-50 [Method for calculating the basic geometric parameters of the waterfall nozzle on the fire barrel manual SRK-50]. Chrezvychaynye situatsii: obrazovanie i nauka. 2016. No. 1 (11). Pp. 41–49. (rus)

Malashenko M.S., Navrotskiy O.D. Stend dlya opredeleniya kratnosti i ustoychivosti peny nizkoy kratnosti [Stand for determining the multiplicity and stability of foam of low multiplicity]. Рatent BY 7605, IPC А 62 С 99/00, G 01F 3/00. Owner: Scientific Research Institute of Fire Safety and Emergencies of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus; publ. October 30, 2011. (rus)

Bokhan N.I. et al. Uchebno-metodicheskoe posobie po obrabotke eksperimental'nykh dannykh [Guide on experimental data processing]. Svetlaya Roshcha: IPPK MChS Respubliki Belarus', 2008. 34 p. (rus)

Downloads


Abstract views: 347
PDF Downloads: 158

Published

2018-08-17

How to Cite

Kamlyuk А., Parmon В., Striganova М., Morozov А. and Kurochkin А. (2018) “Foam generator of the fire nozzle SPRUK 50/0,7 «Viking»”, Journal of Civil Protection, 2(3), pp. 335–342. doi: 10.33408/2519-237X.2018.2-3.335.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>