Ranking methodology of organizations for benefit of civil defense using the method of hierarchies

Authors

  • Gennadiy F. Lasuta Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus; ul. Revolyutsionnaya, 5, Minsk, 220030, Belarus
  • Nikolay V. Karpilenya Belarusian Military Academy; pr-t Nezavisimosti, 220, Minsk, 220057, Belarus https://orcid.org/0000-0003-2972-7759
  • Aleksandr D. Bulva State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus https://orcid.org/0000-0001-9887-8759

DOI:

https://doi.org/10.33408/2519-237X.2019.3-3.301

Keywords:

analysis of hierarchies, civil defense, category, engineering and technical measures, methods, pair wise comparisons, ranking, risk, expert, emergency situations

Abstract

Purpose. The paper is devoted to the development of a methodology for ranking organizations for benefit of civil defense.

Methods. The research has been done using hierarchy analysis.

Findings. A methodology was developed for ranking organizations in the interests of civil defense. A hierarchical structure was constructed, and the resulting structure was analyzed. Such concepts as «civil defense organization rank», «ranking organizations for benefit of civil defense», «level of significance of a civil defense organization» were introduced, the order of their qualitative and quantitative determination was formulated. As a basic tool for working with the proposed method in Microsoft Excel, an algorithm for analyzing the input data has been developed. Applications field of research. The results of the study can be used in a differentiated approach to the development of civil defense measures.

Author Biographies

Gennadiy F. Lasuta, Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus; ul. Revolyutsionnaya, 5, Minsk, 220030, Belarus

Deputy Minister; PhD in Agricultural Sciences

Nikolay V. Karpilenya, Belarusian Military Academy; pr-t Nezavisimosti, 220, Minsk, 220057, Belarus

Chair of Social Sciences, Professor; Grand PhD in Military Sciences, Professor

Aleksandr D. Bulva, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; ul. Mashinostroiteley, 25, Minsk, 220118, Belarus

Chair of Civil Protection, Associate Professor

References

Bordak S.S., Subbotin M.N. Podgotovka meropriyatiy grazhdanskoy oborony na osnove analiza riskov [Preparation of actions of civil defense on the basis of risk analysis]. Journal of Civil Protec-tion, 2017. Vol. 1, No. 2. Pp. 223–231. (rus) DOI: 10.33408/2519-237X.2017.1-2.223.

Bulva A.D., Panasevich V.A. Inzhenerno-tekhnicheskie meropriyatiya grazhdanskoy oborony i mero-priyatiya po preduprezhdeniyu chrezvychaynykh situatsiy v sostave proektnoy dokumentatsii [Engi-neering and technical activities of civil defense and emergency prevention activities in the composi-tion of design documentation]. Journal of Civil Protection, 2018. Vol. 2, No. 2. Pp. 256–268. (rus) DOI: 10.33408/2519-237X.2018.2-2.256.

Bulva A.D. Upravlenie riskami chrezvychaynykh situatsiy v Respublike Belarus': sostoyanie i per-spektivy [Risk management of emergency situations in the Republic of Belarus: state and prospects]. Proc. VII Intern. scientific-practical conf. «Chrezvychaynye situatsii: preduprezhdenie i likvidatsiya», Minsk, November 1–3, 2016. In 2 parts. Research Institute of Fire Safety and Emergencies of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus. Ed. by: Yu.S. Ivanov et al. Minsk: Ko-lorgrad, 2016. Part 1. Pp. 207–220. (rus)

Kondrat'ev-Firsov V.M., Malyshev V.P., Turko S.I., Shevchenko V.A. Kompleksnaya metodika prognozirovaniya obstanovki, ob"emov avariyno-spasatel'nykh i drugikh neotlozhnykh rabot pri vozdeystvii na ob"ekty ekonomiki obychnymi sovremennymi sredstvami porazheniya [Methodologi-cal Framework for Operational Planning of Civil Defense in the Modern Military Conflict]: Strategiya grazhdanskoy zashchity: problemy i issledovaniya, 2012. Vol. 2, No. 3(3). Pp. 49–55. (rus)

Saati T. Prinyatie resheniy pri zavisimostyakh i obratnykh svyazyakh: Analiticheskie seti [Decision making with dependencies and feedbacks: analytical networks]. Moscow: LKI, 2008. 360 p. (rus)

Dalkey N.C. The Delphi Method: an experimental study of group opinion rand. Futures, 1969. Vol. 1, No. 5. Pp. 408–426.

Dolgopolov D.V. Metody nakhozhdeniya sobstvennykh znacheniy i sobstvennykh vektorov matrits: metodicheskie ukazaniya [Methods for finding eigenvalues and eigenvectors of matrices: Guidelines]. Saint Petersburg: Saint-Petersburg State Institute of Technology, 2005. 39 p. (rus)

Eltarenko E.A., Krupnova E.K. Obrabotka ekspertnykh otsenok [Processing expert assessments]: tuto-rial. Moscow: National Research Nuclear University MEPhI, 1982. 96 p. (rus)

Donegan H.A., Dodd F.J. A note on Saaty’s random indexes. Mathl. Comput. Modelling, 1991. Vol. 15, No. 10. Pp. 135–137.

Tukkel' I.L., Yashin S.P., Makarov S.A., Koshelev E.V. Razrabotka i prinyatie resheniya v upravlenii innovatsiyami: uchebnoe posobie [Development and decision making in innovation management: a training manual]. Saint Petersburg: BKhV-Peterburg, 2011. 352 p. (rus)

Malyshev V.P., Bogatyrev E.Ya. Otsenka voennoy opasnosti dlya organizatsii i vedeniya gra-zhdanskoy oborony [Assessment of military danger for the organization and conduct of civil de-fense]: Strategiya grazhdanskoy zashchity: problemy i issledovaniya, 2014. No. 1. Pp. 643–659. (rus)

Pogodin Yu.I., Trifonov S.V. Organizatsiya meditsinskoy sluzhby grazhdanskoy oborony Rossiyskoy Federatsii [The organization of the medical service of civil defense of the Russian Federation]: Mos-cow: Meditsina dlya Vas, 2003. Pp. 40–59. (rus)

Karpilenya N.V., Bulva A.D. Military doctrine as a scientific and theoretical basis for the improve-ment of civil defense. Journal of Civil Protection, 2019. Vol. 3, No. 2. Pp. 178–194. (rus) DOI: 10.33408/2519-237X.2019.3-2.178.

Downloads


Abstract views: 263
PDF Downloads: 196

Published

2019-08-05

How to Cite

Lasuta Г., Karpilenya Н. and Bulva А. (2019) “Ranking methodology of organizations for benefit of civil defense using the method of hierarchies”, Journal of Civil Protection, 3(3), pp. 301–313. doi: 10.33408/2519-237X.2019.3-3.301.

Most read articles by the same author(s)