Research of fluorinated surfactants for the development of a film-forming fire extinguishing composition

Authors

  • Igor Yu. Ivanov State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25 https://orcid.org/0000-0002-1072-2432
  • Oleg D. Navrotskiy State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25 https://orcid.org/0000-0002-4137-2519
  • Yana A. Kondakova Institution «Scientific and Research Institute of Fire Safety and Emergency Situations» of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus; 220046, Belarus, Minsk, Soltysa str., 183a https://orcid.org/0000-0002-2825-6687
  • Vasiliy E. Krasavin State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25 https://orcid.org/0000-0001-9860-0167
  • Mikhail O. Busel State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25 https://orcid.org/0000-0001-9467-218X

DOI:

https://doi.org/10.33408/2519-237X.2022.6-4.415

Keywords:

targeted foaming agent for extinguishing fires, fluorinated surfactant, surface tension, interfacial tension

Abstract

Purpose. To study of the dependence of the surface tension of fluorinated surfactants of various chemical nature on their concentration and determine the most suitable fluorinated surfactant for use in film-forming foam concentrates.

Methods. The surface tension of the solutions was measured using a KRÜSS K20 automatic tensiometer using the Du Noüy ring method described in ISO 304. The determination of the critical micelle concentration of surfactant solutions in aqueous systems was carried out according to the State Standard 29232-1991.

Findings. The results of research of the surface tension of aqueous solutions of anionic, nonionic and amphoteric fluorinated surfactants from various manufacturers are presented. The most promising fluorinated surfactants and co-solvents being used as a part of film-forming foam concentrate for fire extinguishing have been established. The choice of a fluorinated surfactant for the creation of a targeted foaming agent, which makes it possible to obtain an aqueous film on the surface of n-heptane, is substantiated.

Application field of research. The results obtained can be used in the development of a formulation of a targeted foaming agent for extinguishing fires.

Author Biographies

Igor Yu. Ivanov, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25

Chair of Automatic System Security, Senior Lecturer

Oleg D. Navrotskiy, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25

Chair of Automatic System Security, Associate Professor; PhD in Technical Sciences, Associate Professor

Yana A. Kondakova, Institution «Scientific and Research Institute of Fire Safety and Emergency Situations» of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus; 220046, Belarus, Minsk, Soltysa str., 183a

Fire Safety Engineering Department, Senior Researcher

Vasiliy E. Krasavin, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25

Faculty of Emergency Prevention and Elimination, Cadet

Mikhail O. Busel, State Educational Establishment «University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus»; 220118, Belarus, Minsk, Mashinostroiteley str., 25

Chair of Chemical, Biological, Radiation and Nuclear Protection, Associate Professor; PhD in Technical Sciences

References

Ivanov I.Yu., Navrotsky O.D., Kondakova Ya.A. Obzor osnovnykh kharakteristik plenkoobrazuyushchikh penoobrazovateley i sposoby ikh kontrolya [Overview of the main characteristics of film-forming foaming agents and methods of their control]. Proc. V Intern. scientific-practical conf. «Modern fire-proof materials and technologies», Ivanovo, Oсtober 14, 2021. Ivanovo: Ivanovo Fire Rescue Academy of the State Fire Service of EMERCOM of Russia, 2021. Pp. 41–47. (rus). EDN: https://elibrary.ru/PATKDW.

Kotov S.G., Navrotsky O.D., Kotov D.S. Issledovanie plenkoobrazuyushchey i izoliruyushchey sposobnosti rastvorov ftorirovannykh poverkhnostno-aktivnykh veshchestv [Investigation of the film-forming and insulating ability of fluorinated surfactants solutions]. Fire and explosion safety, 2011. Vol. 20, No. 5. Pp. 25–35. (rus). EDN: https://elibrary.ru/NWHDLD.

Korolchenko D.A., Volkov A.A. Tushenie goryuchikh zhidkostey penoy iz plenkoobrazuyushchikh penoobrazovateley [Extinguishing of flammable liquids by film forming foaming agents]. Fire and explosion safety, 2017. Vol. 26, No. 8. Pp. 45–55. (rus). DOI: https://doi.org/10.18322/PVB.2017.26.08.45-55. EDN: https://elibrary.ru/ZTUOXN.

Sharovarnikov A.F., Sharovarnikov S.A. Penoobrazovateli i peny dlya tusheniya pozharov. Sostav, svoystva, primenenie [Foam concentrates and fire extinguishing foam. Structure, properties, application]. Moscow: Pozhnauka, 2005. 335 p. (rus). EDN: https://elibrary.ru/UWCCSP.

Blunk D., Ie S., Hetzer R.H., et al. Kremniysoderzhashchie proizvodnye organicheskikh kislot v kachestve ne zagryaznyayushchikh okruzhayushchuyu sredu ognegasyashchikh plenkoobrazuyushchikh pen na vodnoy osnove [Silicon-containing derivatives of organic acids as non-polluting extinguishing film-forming water-based foams]: patent RU 2017107082. Published 29.11.2019. (rus). EDN: https://elibrary.ru/RIKSZS.

Holmberg K., Jönsson B., Kronberg B., Lindman B. Surfactants and polymers in aqueous solutions; translation from English. Moscow: BINOM. Laboratoriya znaniy, 2013. 528 p. (rus). EDN: https://elibrary.ru/QKBQZV.

Volkov V.A. Poverkhnostno-aktivnye veshchestva. Sintez i svoystva. Chast' 1. Sintez i svoystva poverkhnostno-aktivnykh veshchestv [Surfactants. Synthesis and properties. Part 1. Synthesis and properties of surfactants]: electronic book, available at: https://www.twirpx.com/file/254282/grant (accessed: September 15, 2022). (rus)

Nigmetzyanov A.R., Kildiyarov A.R., Bazunova M.V., Valiev D.R., Zaikov G.E. Razrabotka kompozitsii ftorsoderzhashchego plenkoobrazuyushchego penoobrazovatelya s primeneniem otechestvennykh komponentov [Development of a composition of a fluorine-containing film-forming foaming agent using domestic components]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta, 2014. Vol. 17, No. 14. Pp. 93–96. (rus). EDN: https://elibrary.ru/STIAIV.

Sautina N.V., Miftakhova E.M., Silakhina K.V., Galyametdinov Yu.G. Vysvobozhdenie atsetil geksapeptida-3 s primeneniem zhidkokristallicheskoy sistemy na osnove letsitina [Releasing of acetyl hexapeptide-3 using a lecithin based liquid crystal system]. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya (ChemChemTech), 2019. Vol. 62, No. 5. Pp. 24–30. (rus). DOI: https://doi.org/10.6060/ivkkt.20196205.5772. EDN: https://elibrary.ru/JIAEIB.

Lakhvich V.V., Varikov G.A. Issledovanie svoystv plenkoobrazuyushchikh penoobrazovateley dlya tusheniya goryuchikh zhidkostey [Study of the properties of film-forming foam concentrates for extinguishing combustible liquids]. Vestnik Komandno-inzhenernogo instituta MChS Respubliki Belarus', 2014. No. 1 (19). Pp. 73–81. (rus). EDN: https://elibrary.ru/RBEJFG.

Downloads


Abstract views: 147
PDF Downloads: 89

Published

2022-11-16

How to Cite

Ivanov И. Ю., Navrotskiy О. Д., Kondakova Я. А., Krasavin В. Е. and Busel М. О. (2022) “Research of fluorinated surfactants for the development of a film-forming fire extinguishing composition”, Journal of Civil Protection, 6(4), pp. 415–428. doi: 10.33408/2519-237X.2022.6-4.415.

Most read articles by the same author(s)